Thông báo của Hội nghị BCH Hội NHà văn Việt Nam lần thứ 2 Khoá VIII

Họp BCH liên tục mấy ngày ăn nghỉ trưa tại chỗ tối ra đường về thì... tắc hai tiếng đồng hồ mới về tới chỗ ở. Sáng thì phải đi thật sớm vì lo đường tắc. Buổi trưa ngủ ngồi tại ghế không dám uống bia vì sợ chiều họp không được. Ai bảo BCH... sướng.

-----------------

 THÔNG BÁO HỘI NGHỊ BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ 2 KHOÁ VIII


Tại Hà Nội từ 6 đến 9 tháng 10 năm 2010 Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá VIII) đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ hai. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự kỳ họp.


1. Hội nghị tiếp tục hoàn chỉnh Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII (sửa đổi) trình Bộ Nội vụ phê duyệt.

2. Hội nghị thảo luận và thông qua Chương trình hoạt động toàn khoá của Ban Chấp hành tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Phát huy mọi tiềm năng sáng tạo nâng cao chất lượng sáng tác phấn đấu để có thêm nhiều tác phẩm hay.

- Nâng cao chất lượng công tác lý luận phê bình đáp ứng yêu cầu mới của sáng tạo và tiếp nhận văn chương.

- Củng cố kiện toàn đổi mới toàn diện công tác xây dựng Hội về tổ chức bộ máy hội viên theo hướng chất lượng hiệu quả chuyên nghiệp hoá.

- Trên cơ sở rà soát quy hoạch lại để nâng cao chất lượng đội hình báo chí xuất bản của Hội.

- Đẩy mạnh giao lưu hội nhập và quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài

3. Thông qua Quy chế làm việc Ban Chấp hành; thông qua Quy chế tài chính của Hội cho ý kiến bước đầu sửa đổi Quy chế giải thưởng Quy chế kết nạp hội viên Quy chế đầu tư và các quy chế khác để thông qua vào kỳ họp gần nhất.

4. Phân công công tác các uỷ viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

Nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch Hội

- Phụ trách chung

- Phụ trách khối các cơ quan báo chí xuất bản của Hội

Nhà văn Nguyễn Trí Huân Phó Chủ tịch Hội

- Tổng biên tập báo Văn nghệ

- Phụ trách công tác tài chính ngân sách công sản của Hội.

Nhà văn Lê Quang Trang Phó Chủ tịch Hội

- Phụ trách khu vực phía Nam các cơ quan đại diện phía Nam của Hội.

- Chỉ đạo công tác lý luận phê bình văn học

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Phó Chủ tịch Hội

- Trưởng ban Sáng tác

- Phụ trách công tác quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ Uỷ viên Thường vụ

- Phụ trách Hãng phim Hội Nhà Văn Việt Nam

- Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam

- Phụ trách công tác truyền hình văn học nhà văn nữ; xã hội hoá văn học.

Nhà văn Khuất Quang Thuỵ Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trưởng ban Kiểm tra

- Phụ trách Website của Hội.

Nhà thơ Nguyễn Hoa Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trưởng ban Tổ chức -Hội viên

- Trưởng ban công tác nhà văn khối cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Đào Thắng Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trưởng ban Văn học đề tài

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trưởng ban Những người viết văn trẻ

Nhà văn Trung Trung Đỉnh Uỷ viên Ban Chấp hành

- Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Nhà văn Phan Trọng Thưởng Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực các cơ quan Trung ương

- Phụ trách công tác lý luận phê bình văn học của Hội

Nhà văn Đình Kính Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực các tỉnh phía Bắc và Bắc Miền Trung

Nhà thơ Văn Công Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực Nam Miền Trung - Tây Nguyên

Nhà văn Trần Đức Tiến Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực Đông Nam Bộ

Nhà văn Vũ Hồng Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trưởng ban công tác nhà văn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

- Phụ trách Website Văn nghệ Đồng bằng Sông Cửu Long

5. Thành lập Ban Văn học đề tài kế tục công việc của các ban Văn học quốc phòng - an ninh thiếu nhi các dân tộc thiểu số.

6. Giao công tác nhà văn nữ nhà văn cao tuổi về Ban Tổ chức Hội viên.

7. Thành lập Ban Kiểm tra các Hội đồng văn học Ban Văn học đề tài Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII (2010-2015) gồm các nhà văn sau:

I/ Ban Kiểm tra:

1 Khuất Quang Thuỵ Trưởng ban

2 Bùi Thanh Minh

3 Đức Ban Uỷ viên

4 Nguyễn Bính Hồng Cầu Uỷ viên

5 Hải Đường Uỷ viên

6 Lò Cao Nhum Uỷ viên

7 Trịnh Thanh Phong Uỷ viên

8 Huỳnh Thạch Thảo Uỷ viên

9 Đàm Chu Văn Uỷ viên.

II/ Hội đồng Văn xuôi:

1 Nguyễn Khắc Trường Chủ tịch

2 Sương Nguyệt Minh

3 Y Ban Uỷ viên

4 Lê Minh Khuê Uỷ viên

5 Thái Bá Lợi Uỷ viên

6 Bảo Ninh Uỷ viên

7 Trần Văn Tuấn Uỷ viên

8 Tô Hải Vân Uỷ viên

9 Bão Vũ Uỷ viên

III/ Hội đồng Thơ:

1 Bằng Việt Chủ tịch

2 Ngô Thế Oanh

3 Đặng Huy Giang Uỷ viên

4 Trương Nam Hương Uỷ viên

5 Thi Hoàng Uỷ viên

6 Inrasara Uỷ viên

7 Dương Kiều Minh Uỷ viên

8 Tuyết Nga Uỷ viên

9 Trần Quang Quý Uỷ viên

IV/ Hội đồng Lý luận phê bình:

1 Lê Thành Nghị Chủ tịch

2 Mai Quốc Liên

3 Dương Trọng Dật Uỷ viên

4 Trịnh Bá Đĩnh Uỷ viên

5 Nguyễn Đăng Điệp Uỷ viên

6 Hồ Thế Hà Uỷ viên

7 Chu Văn Sơn Uỷ viên

8 Trần Đình Sử Uỷ viên

9 Lưu Khánh Thơ Uỷ viên

V/ Hội đồng Văn học Dịch:

1 Nguyễn Văn Dân Chủ tịch

2 Phạm Văn Ba

3 Quang Chiến Uỷ viên

4 Nguyễn Hữu Dũng Uỷ viên

5 Trương Đăng Dung Uỷ viên

6 Trần Đình Hiến Uỷ viên

7 Lê Đăng Hoan Uỷ viên

8 Lê Xuân Quỳnh Uỷ viên

9 Lê Bá Thự Uỷ viên

VI/ Ban Văn học đề tài:

1 Đào Thắng Trưởng ban

2 Ngô Vĩnh Bình

3 Cao Duy Sơn

4 Trần Quang Đạo Uỷ viên

5 Lê Phương Liên Uỷ viên

6 Nguyễn Tùng Linh Uỷ viên

7 Mai Phương Uỷ viên

8 Phùng Thiên Tân Uỷ viên

9 Chu Thị Thơm Uỷ viên

VII/ Ban Nhà văn Trẻ:

1 Võ Thị Xuân Hà Trưởng ban

2 Nguyễn Đình Tú

3 Phong Điệp Uỷ viên

4 Nguyễn Danh Lam Uỷ viên

5 Trần Huyền Sâm Uỷ viên

6 Nguyễn Ngọc Tư Uỷ viên

7 Phan Huyền Thư Uỷ viên

8 Đỗ Bích Thuý Uỷ viên

9 Hữu Việt Uỷ viên

8. Thành lập Hội đồng Chung khảo giải thưởng văn học năm 2010 của Hội gồm:

- Nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch Hội - Chủ tịch Hội đồng

- Nhà văn Nguyễn Trí Huân Phó Chủ tịch Hội - Phó Chủ tịch Hội đồng

- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Phó Chủ tịch Hội - Uỷ viên

- Nhà văn Lê Quang Trang Phó Chủ tịch Hội - Uỷ viên

- Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ Uỷ viên Thường vụ - Uỷ viên

- Nhà thơ Bằng Việt Chủ tịch Hội đồng Thơ - Uỷ viên

- Nhà văn Nguyễn Khắc Trường Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi - Uỷ viên

- Nhà thơ Lê Thành Nghị Chủ tịch Hội đồng Lý Luận phê bình- Uỷ viên

- Nhà văn Nguyễn Văn Dân   chủ tịch Hội đồng văn học dịch Ủy viên


 

 Hà Nội ngày 9-10-2010

                 T/M Ban Chấp hành

                Hội Nhà văn Việt Nam

                                                                                                                      Chủ tịch Hữu Thỉnh

Văn Công Hùng

Tôi rất thích cái re còm mục ( 7 ) của anh VCH . Cảm ơn anh !
[góp ý]| Viết bởi Da qui

--------------
Cám ơn bạn rất nhiều.

Da qui

Tôi rất thích cái re còm mục ( 7 ) của anh VCH . Cảm ơn anh !

Văn Công Hùng

@ Bác Đặng Minh Liên

Đội hình "văn nô" khá đẹp
kkekke...
[góp ý]| Viết bởi dangminhlien

-----------
Vâng kính bác đại loại thế...

Văn Công Hùng

@ dân ghuệ

Tui thấy mấy anh ban bệ đầy đủ rồi nhiệm vụ có rồi( còn chung chung) tiền nhà nứoc bao cấp. Thử làm được cái gì để nhân dân coi chơi.
[góp ý]| Viết bởi dân ghuệ

------------
BCH khóa này có một thống nhất ngay từ đầu ấy là sẽ không ai nhận tài trợ trong suốt khóa mình tham gia.

Thực ra nhà văn nếu không nơi này tài trợ thì phải nơi khác tài trợ chả ai bán văn mà đủ sống cả lại còn phải nuôi vợ con rồi bao nhu cầu sống cả.
Mọi người cứ hay xoi mói chuyện nhà nước bao cấp hội nhà văn thực ra nước mình có hội nào mà không bao cấp đâu và thực ra số bao cấp cho hội nhà văn chả thấm béo gì so với các việc khác.
Ví dụ như tôi phải ra HN họp BCH nếu không bao cấp vé máy bay phòng nghỉ thì vợ tôi mua vé cho tôi à con tôi cho tôi tiền ở KS à? hàng xóm cho tiền tiêu vặt à?
Vừa rồi có mấy bác đề nghị không nhận bao cấp. Tôi biết khá nhiều trong số các bác ấy và các bác ấy đã từng lãnh đạo các hội vhnt địa phương cũng đã từng được bao cấp rất lớn- vì hội các bác ấy ở địa phương lớn giờ các bác ấy nghỉ hưu thì đề nghị. Có bác nhận tài trợ của hội NV hàng mấy chục triệu nhưng ký thì vẫn ký huhu.
Còn tại sao người đời cả các nhà văn hội viên và những người chưa là hội viên khá đông nhà báo nữa hay chửi hội nhà văn tôi đã lý giải vài nơi nhưng không dại gì nói ở đây để bị... ném đá hehe...

dangminhlien

To VCH

Đội hình "văn nô" khá đẹp
kkekke...

dân ghuệ

Tui thấy mấy anh ban bệ đầy đủ rồi nhiệm vụ có rồi( còn chung chung) tiền nhà nứoc bao cấp. Thử làm được cái gì để nhân dân coi chơi.

vanconghung

Bác Trần Ngọc Tuấn

Theo anh người phụ trách quảng bá văn học Việt Nam ra..."nước lạ" phải là người biết "tiếng lạ" và có quan hệ với những người "quen" đang sống và viết ở "nước lạ".
Cám ơn Hùng đã cho biết thông tin.
Trần Ngọc Tuấn
[góp ý]| Viết bởi Trần Ngọc Tuấn

-------------

Hìhì NQT hiện nay là một trong những nhà văn VN giỏi ngoại ngữ nhất đấy bác ạ.

Trần Ngọc Tuấn

Ngoại Ngữ!

Theo anh người phụ trách quảng bá văn học Việt Nam ra..."nước lạ" phải là người biết "tiếng lạ" và có quan hệ với những người "quen" đang sống và viết ở "nước lạ".
Cám ơn Hùng đã cho biết thông tin.
Trần Ngọc Tuấn

Văn Công Hùng

@ Nguyễn Quang Lập

Dạ dạ chúng em biết rồi nhất trí nhát trí! He he
[góp ý]| Viết bởi nguyễn quang lập

------------
Hehee...

nguyễn quang lập

Dạ dạ chúng em biết rồi nhất trí nhát trí! He he

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '1026' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.224.166.141' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1026','lplotk7kdv9c4rao7n0b8hq9k4','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-18 22:53:50','/a263927/thong-bao-cua-hoi-nghi-bch-hoi-nha-van-viet-nam-lan-thu-2-khoa-viii.html')