Sign up
VỀ QUÊ NGHỈ TẾT
vanconghung | 08 Feb, 2011, 09:42 | PHÓNG SỰ, BÚT KÝ, GHI CHÉP VĂN CÔNG HÙNG | (956 Reads)


Đúng là nghỉ và chơi tết, dù đi cũng vất vả. Ngồi xe đò từ 19h30 đến 3h15 sáng thì đến Huế. Vào nhà ở Huế ngủ tiếp một giấc đến 7h tắc xi ra Đống Đa ăn sáng với Lê Phương ở TRT, xong lại kêu tắc xi về làng với mẹ. Mình và con gái thứ hai và một đứa cháu kêu vợ bằng cô ruột, đều đang là sinh viên ở TP HCM cùng về...
-----------------------


 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=279184