BỖNG DƯNG BLOGS

MƯỜI VẠN NỤ CƯỜI

          Hôm qua blog của tôi báo con số có gần 10 vạn (100. 000) lượt đọc. Nhưng tối qua về nhà cái laptop bị virus không khởi động được quay lại cơ quan thì lười thế nên sáng nay nó đã nhảy sang con số 100. 100 rồi. Quả là khi mở blog này tôi không nghĩ có ngày blog của mình có được con số hoành tráng như thế. Từ blog này tôi được rất nhiều thứ. Ấy là thông tin cảm xúc ấy là sự giao lưu và những người bạn ấy là những lời chia sẻ góp ý chân thành thú vị ấy là sự thúc bách phải làm việc ấy là... ấy là rất rất nhiều những thứ mà chúng ta đều đã biết.

          Chả biết nói gì và nói thì cũng khách sáo thôi thì tôi xin tặng tất cả các anh chị và các bạn yêu quý của tôi một bó hoa và một bài vè vậy. Post vội rồi còn đeo laptop đi sửa.

                   BỖNG DƯNG BLOGS

 

                   Bỗng dưng tất cả thật gần

                   bỗng dưng thế giới trong tầm tay ta

                   bỗng dưng người bỗng dưng ta

                   bỗng dưng lại thấy như là... bỗng dưng

 

                   bao gương mặt tửng từng tưng

                   bao giọng nói giữa lưng chừng thinh không

                   bao tin nhắn bao tấm lòng

                   bao nhiêu nhật nguyệt lòng thòng  thi ca

                   bao nhiêu báo chí ta bà

                   bao nhiêu tâm sự rồi ra nỗi niềm...

 

                   Blogs không phải trái tim

                   bỗng dưng lại thấy yếu mềm...

                   mà thôi

                   bỗng dưng lại thấy bồi hồi

                   gõ nhanh mấy chữ thay lời cám ơn

                   bỗng dưng

                   chẳng biết gì hơn...

                  

                  

                  


                  

AuthImg

Foge

Times are chnanigg f

Times are chnanigg for the better if I can get this online! http://gxrixrra.com [url=http://abryztdg.com]abryztdg[/url] [link=http://pedgqp.com]pedgqp[/link]

Melissa

Wow! Great to find a

Wow! Great to find a post with such a clear megsase! http://kwhnnf.com [url=http://qkwdbffbbm.com]qkwdbffbbm[/url] [link=http://jxibrb.com]jxibrb[/link]

Justis

This could not possb

This could not possbily have been more helpful! http://zvytbtbqn.com [url=http://ovamyd.com]ovamyd[/url] [link=http://lqszocxuhn.com]lqszocxuhn[/link]

Foge

Times are chnanigg f

Times are chnanigg for the better if I can get this online! http://gxrixrra.com [url=http://abryztdg.com]abryztdg[/url] [link=http://pedgqp.com]pedgqp[/link]

Melissa

Wow! Great to find a

Wow! Great to find a post with such a clear megsase! http://kwhnnf.com [url=http://qkwdbffbbm.com]qkwdbffbbm[/url] [link=http://jxibrb.com]jxibrb[/link]

Pait

Well I guess I don't

Well I guess I don't have to spend the weekend fiugirng this one out! http://nikrgz.com [url=http://ssbsxeqsd.com]ssbsxeqsd[/url] [link=http://eimkhyhcb.com]eimkhyhcb[/link]

Dortha

Home run! Great
Home run! Great slugnigg with that answer!

Quiana

Heck yeah Heck yeah bay-ebe keep them coming!

Quiana

Heck yeah Heck yeah bay-ebe keep them coming!

Peerless

People People nolarmly pay me for this and you are giving it away!