VỤ ĐẠO VĂN, CHI HỘI TRƯỞNG VĂN HỌC LÊN TIẾNG

Saturday, 9th April 2011

ÔNG Nguyễn Liên nguyên là chi hội trưởng chi hội văn học hội VHNT tỉnh Đăk Nông, là một trong những người phát hiện ra tác giả trẻ Lê Thủy đã hai lần gọi cho Lê Thủy nhưng cô này vấn bảo: Em viết trước mấy người kia. Trong một hoàn cảnh khác, một nữ PV ghi nhận: Gọi điện thoại cho lãnh đạo hội Dăk Nông bây giờ khó hơn gọi cho... Ban Ki Mun...

-----------------

Ở ĐÂY