BA MƯƠI NÀY THÁNG TƯ

Thursday, 2nd June 2011

                   những đứa con lên rừng 

                   đã kịp làm lâm tặc

                   choãi chân san phẳng Trường Sơn

                   mẹ Âu Cơ ngồi khóc 

                  
                   những chàng trai ở lại cùng cha

                   trở thành tù binh nước lạ

                   sải chèo mươn mải

                   nam bắc tây đông dựng đứng phận người


                   ba mươi này tháng tư

                   những cơn rông rốc

                   những con kềnh càng

                   những chùm mươn mải

                   những bù nhìn cỏ khô gió bay


                   ba mươi này tháng tư

                   mây lấm lét về

                   mưa rụt rè tới

                   miền xa lạ

                   em nỏng nây


                   tóc đã từng cầm tù mắt tôi trưa ấy

                   bây giờ nưa nưa

                   em vạt áo thưa

                   tôi bỏng gáy


                   có ai về tháng tư

                   xanh áo cỏ

                   nắng trưa mưa chiều

                   những chân trời ù gió

                   thổi như mành thưa


                   những chàng trai nước Việt

                   như vừa hai mươi

                   Trường Sơn xanh vừa dấu hỏi


                   có một bông hoa vừa trắng

                   có một tôi vừa thoát tôi...

                                      1/5/2011
                                       V.C.H